poslední aktualizace 4. 12. 2018

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Na Planině je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je hájit zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců. Sdružení bylo oficiálně ustaveno v listopadu 2004.

Stanovy ke stažení:

Stanovy SR

Sdružení rodičů se schází v den třídních schůzek. Na prvních schůzkách ve školním roce členové volí své zástupce do Rady rodičů. Rada rodičů pak volí výbor, který řídí činnost Sdružení v době mezi jednotlivými schůzkami.

Výbor Rady rodičů:

Ing. Markéta Krištofová (předsedkyně, e-mail Marketa@23agency.cz)

Alena Sochorcová

Radana Mundilová

Členem Sdružení se stává každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Výše členských příspěvků na každý školní rok určí Rada rodičů na svém úvodním zasedání.

Pro školní rok 2018/2019 byla odsouhlasena částka 400 Kč za každé dítě.

O využití členských příspěvků rozhoduje Rada rodičů. Příspěvky slouží především k podpoře zájmových aktivit žáků školy, ke zlepšení prostředí ve škole a k podpoře moderních forem výuky a vzdělávání.

Vedení školy se Sdružením rodičů jedná nejen o běžném provozu během školního roku, ale také o koncepci rozvoje školy v dalších letech.

Číslo účtu Sdružení rodičů: 281777974/0300 (ČSOB)

Zápisy z jednání Rady rodičů

Zápis z 25. 9. 2018 (pdf)

Zápis z 25. 4. 2018 (pdf)

Zápis z 29. 11. 2017 (pdf)

Zápis z 20. 9. 2017 (pdf)

Zápis z 26. 4. 2017 (pdf)

Zápis ze 7. 12. 2016 (pdf)

Zápis z 12. 10. 2016 (pdf)

Zápis z 20. 4. 2016 (pdf)

Zápis z 2. 12. 2015 (pdf)

Zápis ze 7. 10. 2015 (pdf)

Zápis z 21. 4. 2015 (pdf)

Zápis z 2. 12. 2014 (pdf)

Zápis z 30. 9. 2014 (pdf)

Zápis z 15. 4. 2014 (pdf)

Zápis z 19. 11. 2013 (pdf)

Zápis z 10. 9. 2013 (pdf)

Zápis z 16. 4. 2013 (pdf)

Zápis z 4. 12. 2012 (pdf)

Zápis z 9. 10. 2012 (pdf)

Zápis z 19. 4. 2011 (pdf)

Zápis z 23. 11. 2010 (pdf)