poslední aktualizace 9. 11. 2020

Školní rok 2020/2021

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 a končí ve středu 30. 6. 2021.

Prázdniny

mimořádné podzimní: pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2020

podzimní: čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020 (ve středu 28. 10. je státní svátek)

vánoční: od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021

pololetní: pátek 29. 1. 2021

jarní: 22. až 28. 2. 2021 (platí pro Prahu 1 až 5)

velikonoční: čtvrtek 1. 4. 2021 (následuje Velký pátek, který je státním svátkem)

letní: od 1. 7. do 31. 8. 2021 (nástup do školy ve středu 1. 9. 2021)

Mimořádné volno

pondělí 16. 11. 2020 (vzhledem k režimu distanční výuky nemá mimořádné volno smysl)

pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 (na ně navazují vánoční prázdniny)

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí: 28. 1. 2021

za 2. pololetí: 30. 6. 2021

Třídní schůzky

podzimní distanční třídní schůzky od 20. do 23. 10. 2020

další ještě nebyly stanoveny

Zápis do 1. tříd

Termín ještě nebyl stanoven (zápis se koná vždy v dubnu, na naší škole zpravidla počátkem měsíce)

Přijímací řízení do výběrových matematických tříd

o konání přijímacího řízení a jeho termínech ředitel školy rozhodne až během 2. pololetí.