poslední aktualizace 6. 9. 2018

Školní rok 2018/2019

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018 a končí v pátek 28. 6. 2019.

 

Prázdniny

podzimní: pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018

vánoční: od soboty 22. 12. 2018 do pondělí 2. 1. 2019

pololetní: pátek 1. 2. 2019

jarní: 11. až 15. 2. 2019 (platí pro Prahu 1 až 5)

velikonoční: čtvrtek 18. 3. 2019 (následuje Velký pátek, který je státním svátkem)

letní: od 29. 6. do 1. 9. 2019 (nástup do školy v pondělí 2. 9. 2019)

Mimořádné volno

3. a 4. 1. 2019

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí: 31. 1. 2019

za 2. pololetí: 28. 6. 2019

Třídní schůzky

25. 9. 2018

další pak v listopadu a dubnu

Zápis do 1. tříd

počátek dubna 2018

Přijímací řízení do výběrových matematických tříd

příjem přihlášek a přijímací zkouška: druhá polovina května (po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia, termín bude upřesněn)