poslední aktualizace 30. 8. 2022

Základní škola v Praze 4 Na Planině

matematická tradice od roku 1980...

Zahájení školního roku 2022/2023

Sejdeme se ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00.

1. třída (1.A) sídlí v pavilonu 1. a 2. tříd (na stejném místě, v jakém se konal zápis). Třídní učitelnou je Mgr. Barbora Nováková.

Prvňáčci se i s rodiči sejdou před osmou hodinou před pavilonem. Společně i s paní učitelkou odejdou do své třídy. Po úvodním seznámení čeká rodiče v aule setkání s vedením školy, kde dostanou informace týkající se organizace družiny a školního stravování. Před devátou hodinou si děti převezmou vychovatelky školní družiny a rodiče čeká první třídní schůzka.

Třídní učitelkou 3.A zůstává Mgr. Iva Šídlová a třídla sídlí ve stejném pavilonu a stejné učebně jako v minulém školním roce. Třídní učitelkou 3.B je Ing. Libuše Benáková a sídlo třídy je v pavilonu nad jídelnou.

Třída 6.A má své sídlo i nadále v pavilonu nad jídelnou a její třídní učitelkou je Mgr. Jana Pobucká. Třídní učitelkou 6.B (matematická třída) je Mgr. Milena Al-Madhagiová, sídlem je učebna 1. patře pavilonu II. stupně (vedle učebny informatiky).

Ostatní třídy se setkají se stejnými třídními učitelkami a učiteli a ve stejných učebnách jako v uplynulém školním roce.

Seznamy žáků v jednotlivých třídách a plánek umístění učeben bude 1. září ráno vyvěšený u hlavního vchodu do školy.

Přejeme pohodový start!

 

Rozvrh, jeho změny, aktuální sdělení pro rodiče a elektronickou žákovskou knížku najdete na adrese:

planina.edupage.org

Informace o aplikaci Edupage pro rodiče (pdf)

 

Stalo se:

V červnu se dvě třídy podívaly na Hrubý Rohozec, žákyně 7. třídy úspěšně reprezentovaly školu v přehazované, prvňáci se vydali do knihovny, sedmáci a osmáci poznali krásy prosluněné Vídně a v samém závěru školního roku nastaly obvyklé výlety, exkurze, vycházky a další předzvěsti blížících se prázdnin. 28. 6. 2022 jsme se rozloučili se školním rokem festivalem pěveckých, tanečních a hudebních vystoupení Planina Open Air.

V květnu pokračovaly preventivní programy zaměřené především na první pomoc, proběhly jarní třídní schůzky, žáci vyšších ročníků uspěli v celopražské matematické soutěži "MaSo" a třeťáci i čtvrťáci se vydali na na Šumavu.

V dubnu proběhl zápis do 1. tříd, deváťáci absolvovali přijímačky na střední školy, naši matematici se zúčastnili obvodního kola Matematické olympiády, stihli jsme oslavit Velikonoce, náš pěvecký sbor vystoupil na Dobešce, začala série preventivních programů a na samý závěr naši nejmladší zažili čarodějnické dopoledne.

V březnu jsme prožili jarní prázdniny, navštívil nás Matematický klokan, část deváťáků se zúčastnila výběrového lyžařského kurzu a uspořádali jsme obvodní kolo Fyzikální olympiády.
V důsledku války se do školy začali hlásit noví žáci z Ukrajiny.

Druhá polovina ledna a začátek února 2022 byly poznamenány nejen závěrem pololetí, ale hlavně komplikovanou epidemickou situací spojenou s karanténami, rozsáhlými změnami rozvrhu a dalšími komplikacemi.

Od 3. do 7. 1. 2022 Krkonoše hostily lyžařský kurz 7. a 8. ročníku.

Epidemie nám bohužel zabránila v pořádání tradičního adventního zpívání a zhatila i připravovaný vánoční koncert.

Vánoce na zámku prožili žáci 1. a 2. tříd 9. 12. 2021.

Listopad 2021 probíhal nejen ve znamení antigenního testování, ale také karantén některých tříd.

6. 12. 2021 se osmáci podívali do předvánočního Krakova.

12. 11. 2021 osmáci absolvovali program k novodobým dějinám ve spolupráci se společností Post Bellum.

Podzimní Kokořín navštívili naši třeťáci a čtvrťáci 11. 11. 2021.

3. 11. 2021 žáci deváté třídy vysadili tradiční stromek pro prvňáčky.