17

poslední aktualizace 26. 11. 2018

Základní škola v Praze 4 Na Planině

matematická tradice od roku 1980...

Aktuálně:

Srdečně Vás zveme na naše tradiční vánoční akce:

Ranní adventní zpěvy
ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 7:30 ve vestibulu

Adventní koncert
ve středu 12. 12. 2018 od 16:30
ve velkém sále Nuselské radnice
v Táborské ulici v Praze 4

Rozvrh a jeho aktuální změny najdete na adrese:

planina.edupage.org

Na stejném místě je i vstup do elektronické žákovské knížky pro rodiče žáků 6. až 9. tříd a jejich rodiče.
Podrobnější informace k aplikaci najdete v dokumentu:

Informace o aplikaci Edupage pro rodiče (pdf)

Stalo se...

21. a 22. 11. 2018 naši osmáci absolvovali celostátní testování organizované Českou školní inspekcí.

Soustředění pěveckého sboru Planina od 6. do 8. 11. 2018 bylo předzvěstí chystaného vánočního koncertu a tradičního adventního zpívání.

12. 10. 2018 se páťáci seznámili s prací skláře a žáci 1. a 2. tříd navštívili filmové představení Planeta Česko.

V říjnu řada tříd využila hromadnou vstupenku, kterou nám obstaralo Sdružení rodičů, k návštěvě podzimní ZOO.

25. 9. 2018 se konaly první letošní třídní schůzky.

Bájnou horu Říp 19. 9. 2018 prozkoumali naši čtvrťáci. Zda získali nějaké důležité poselství od našich předků, zatím neprozradili.

3. 9. 2018 jsme zahájili nový školní rok. Třídními učitelkami 1. tříd jsou Lea Jirovcová a Barbora Nováková. Novou třídní učitelkou letošní 3.A je Petra Horáková a třídu 5.B nově vede Libuše Benáková. Třídní učitelkou 6.A je Milena Al-Madhagiová.

Přes prázdniny proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu jídelny a některé další opravy.