poslední aktualizace 10. 2. 2019

Dokumenty ke stažení

1. třídy a školní družina

Zápisní lístek do 1. třídy (doc)

Zápisní lístek do 1. třídy (doc)

Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)

Přihláška do školní družiny (pdf)   (Použijte prosím oboustranný tisk.)

Žádosti

Žádost o osvobození z výuky tělesné výchovy (pdf)

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Přihláška do 6. třídy s RVMPP (doc)

Přihláška do 6. třídy s RVMPP (pdf)

Informace pro rodiče

Stanovy Sdružení rodičů (pdf)

Informace o aplikaci Edupage pro rodiče (pdf)

Ostatní

Směrnice o ochraně osobních údajů (pdf)