poslední aktualizace 30 9. 2023

Školní jídelna


Základní údaje o školní jídelně

Adresa: Školní jídelna při ZŠ, Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

Vedoucí školní jídelny: Ivana Froňková

Vedoucí kuchařka: Iveta Hradecká

Telefon: 220 104 428

E-mail: jidelna@planina.cz

Jídelní lístek a objednávky obědů: stránka školní jídelny ZŠ Na Planině na serveru "www.jidelna.cz"

Přihlášení žáka ke stravování

Rodiče, kteří mají zájem o stravování svého dítěte, podají vedoucí školní jídelny závaznou přihlášku ke stravování. Současně pro své dítě zakoupí čip v ceně 150 Kč.

Podáním přihlášky a zakoupením čipu je strávník přihlášen ke stravování.

Trvalé odhlášení žáka ze stravování je nutné ohlásit vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Placení obědů

Platbu za obědy lze provádět bankovním převodem či trvalým příkazem z bankovního účtu.
Ve zcela výjimečných (!) případech je možné obědy platit jednorázovým vkladem (např. vkladem 2000 Kč s tím, že se po vyčerpání vloží vklad nový; po konci školního roku jídelna přeplatek vrátí).

K bezhotovostním platbám slouží účet školní jídelny č. 3913706319/0800. K identifikaci platby slouží variabilní symbol, který strávníkovi nebo jeho rodičům sdělí vedoucí školní jídelny.

Stravné musí být zaplaceno do 25. dne předcházejícího měsíce.

Cena obědů je od září 2022 stanovena takto:

Žáci ve věku 7 až 10 let 30 Kč  
Žáci ve věku 11 až 14 let   32 Kč
Žáci ve věku 15 až 18 let 35 Kč

Pozor, podle předpisů vyšší ceny obědů platí už od začátku školního roku, v němž žák dosáhne dané věkové hranice (11 nebo 15 let). Školní rok vždy oficiálně končí až 31. 8.
Takže i žák, který dosáhne věkové hranice například až koncem srpna, platí zvýšenou cenu obědů už od září předcházejícího roku.

Paušální platby budou vyúčtovány ke konci školního roku nebo při odhlášení žáka ze stravování ve školní jídelně.

Odhlašování obědů a nepřítomnost žáka ve škole

Obědy lze dočasně odhlásit (například v případě nemoci, rodinné rekreace nebo jiné nepřítomnosti žáka ve škole) čtyřmi způsoby:

  na stránce školní jídelny

  osobně u vedoucí školní jídelny

  telefonicky na čísle 220 104 428

  prostřednictvím e-mailu jidelna@planina.cz (uveďte jméno, třídu a dny, na které oběd odhlašujete)

Obědy je nutné odhlásit nejpozději den předem do 14:00. Ve zcela výjimečných případech (nečekané onemocnění žáka) je možné oběd odhlásit osobně nebo telefonicky (nikoliv prostřednictvím www stránek ani e-mailem) ještě tentýž den do 7:30.

Stravné pro žáky je dotováno ze státního rozpočtu. Žák má podle zákona nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti. V případě, že žák onemocní, je možné pro něj první den odebrat jídlo do přinesených nádob. Tento výdej probíhá od 11:30 do 12:00. V dalších dnech nepřítomnosti žák nemá na dotované stravné nárok. Rodiče, kteří chtějí odebírat obědy i v dalších dnech žákovy nepřítomnosti, zaplatí plnou cenu obědů, která je přibližně o 30 Kč vyšší než dotované stravné. O této možnosti se domluví s vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů

Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14:00. U výdajového okénka žák přiloží čip ke snímači, který informuje obsluhu u výdeje o tom, zda žák má oběd na daný den zaplacený, případně kterou ze dvou nabídek jídel si žák zvolil.

Čip je nepřenosný. To znamená, že žáci si ho nemohou navzájem půjčovat. Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit vedoucí školní jídelny, aby nemohl být někým cizím zneužit.

Výběr ze dvou jídel

Tradičně umožňujeme výběr ze dvou hlavních jídel. V současné době mají žáci možnost volby vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek (v pondělí a v pátek je v nabídce pouze jedno hlavní jídlo).

Strávníci, kteří mají zájem o nabídku číslo 2, si mohou toto jídlo objednat dvěma možnými způsoby:

  na stránce školní jídelny

  pomocí své stravovací karty u snímače s klávesnicí a monitorem, který umístěn v jídelně.

Jídlo č. 2 je možné předem objednat na všechny dny, na něž je zveřejněn jídelní lístek, nejpozději však týden předem. Pozdější objednávky (méně než týden před daným obědem) bohužel není možné přijmout.

Strávníci, kteří si nabídku č. 2 neobjednali, automaticky dostávají jídlo označené v nabídce číslem 1. Nejmladší žáci, kteří si ještě netroufají se snímačem pracovat, se proto nemusí bát, že zůstanou bez oběda.

Stránka jídelny ZŠ Na Planině je součástí serveru www.jidelna.cz. Na této stránce najdete nejen jídelní lístek, ale po přihlášení zde můžete obědy odhlašovat a také volit z nabídky jídel.

Každý strávník obdrží od vedoucí školní jídelny přihlašovací jméno a počáteční heslo, s nímž se lze přihlásit na stránku. Přihlašovací jméno a heslo je nutné si důkladně zapamatovat nebo někam poznamenat.