poslední aktualizace 26. 5. 2016

Přírodopis

 

Na této stránce se budou postupně objevovat materiály k výuce přírodopisu. Materiály jsou dvojího typu: Přehledy učiva (černobílé, určené k vytištění) a prezentace (barevné, určené k prohlížení na počítači). Klepnete-li na odkaz některého ze souborů, soubor se zpravidla otevře v okně vašeho internetového prohlížeče a jeho zobrazení nemusí být vždy správné. Proto je mnohem lepší soubor nejdříve stáhnout do počítače (kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit "Uložit cíl jako...") a teprve po uložení otevřít soubor příslušným programem.

 

Přehledy učiva

Přehledy slouží jako základní zdroj informací (textu a obrázků) k domácímu opakování a procvičování probrané látky. Tyto přehledy dostávají žáci ve škole a zde na webu jsou umístěny jen pro případ, že někdo svůj přehled ztratí. Všechny přehledy jsou ve formátu "pdf", takže musíte mít potřebný prohlížeč (například Adobe Reader). Přehledy jsou sice ve formátu A4, ale byly vytvořeny tak, aby šly vytisknout v poloviční velikosti (dvě stránky na jednu stranu A4) a oboustranně. Jestliže vaše tiskárna toto nastavení tisku umožňuje, využijte ho.

Úvod do přírodopisu

  Vlastnosti organismů (pdf) - společné vlastnosti všech organismů, stavba buňky, buněčné dýchání a fotosyntéza, rozmnožování organismů

  Viry a bakterie (pdf)

Botanika

  Řasy (pdf) - vlastnosti a přehled nejznámějších řas

  Houby a lišejníky (pdf) - vlastnosti hub a lišejníků

  Pletiva a orgány vyšších rostlin (pdf) - vznik vyšších rostlin, buňky a pletiva vyšších rostlin, základní orgány vyšších rostlin: kořen, stonek a list

  Vyšší rostliny výtrusné (pdf) - mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny

  Nahosemenné rostliny (pdf) - jehličnany, jinany a cykasy

  Krytosemenné rostliny (pdf) - květy a plody, významné čeledi krytosemenných rostlin

Zoologie

  Vlastnosti živočichů (pdf) - úvod do zoologie

  Prvoci (pdf) - charakteristika základních skupin prvoků

  Žahavci (pdf) - charakteristika žahavců, přehled významných zástupců

  Ploštěnci (pdf) - charakteristika ploštěnců

  Hlístice (pdf) - charakteristika hlístic

  Měkkýši (pdf ) - charakteristika měkkýšů

  Kroužkovci (pdf) - charakteristika kroužkovců

  Členovci (pdf) - charakteristika členovců, korýši, pavoukovci a hmyz

  Strunatci (pdf) - vlastnosti strunatců a společné vlastnosti obratlovců

  Obratlovci 1 (pdf) - kruhoústí, paryby a ryby

  Obratlovci 2 (pdf) - obojživelníci a plazi

  Obratlovci 3 (pdf) - ptáci

  Obratlovci 4 (pdf) - savci

Biologie člověka

  Buňka a tkáně lidského těla (pdf) - stavba buňky, přehled lidských tkání

  Opěrná soustava (pdf) - vlastnosti kostí, stavba lidské kostry a její poruchy

  Kostra a svaly (pdf) - pomocná obrazová příloha

  Pohybová soustava (pdf) - vlastnosti svalů, svaly lidského těla a jejich poruchy

  Oběhová soustava (pdf) - krev, krevní skupiny, srdce, cévy, krevní oběh, mízní soustava

  Dýchací soustava (pdf) - dýchací cesty, plíce, dýchání, poruchy dýchací soustavy

  Trávicí soustava (pdf) - ústní dutina, hltan, jícen, žaludek, střevo, játra a poruchy

  Vylučovací soustava (pdf) - ledviny, močové cesty a poruchy vylučovací soustavy

  Kůže (pdf) - vrstvy kůže, chlupy, nehty a kožní žlázy

  Hormonální soustava (pdf) - hormonální řízení, hormonální žlázy a jejich hormony

  Nervová soustava (pdf) - nervová buňka, reflex, mícha, mozek, obvodové nervy...

  Smyslové orgány (pdf) - Zrakové ústrojí, sluch a rovnováha, chuť a čich  

Seminář z přírodopisu

  Základy etologie (pdf) - instinkt, získané chování, sociální chování

 

Prezentace

Prezentace slouží hlavně k opakovaní probrané látky a jejich hlavní výhodou jsou početné kvalitní obrázky, které nejsou v učebnici a mnohé z nich ani na webu.

Prezentace jsou ke stažení ve formátu pps. K jeho prohlížení budete potřebovat nějaký program, který prohlížení prezentací umožňuje, například MS PowerPoint (placený), PowerPoint Viewer (zdarma) nebo Impress (součást balíku OpenOffice - zdarma).

Poznámka: Pokud se vám nehodí automatické spouštění souboru "pps" a chcete prezentaci rychle prohlížet v editoru, přejmenujte příponu "pps" na "ppt" a prezentace se místo spuštění zobrazí ve známém editačním okně (vzhledem k zaheslování však můžete prezentaci otevřít "jen pro čtení" a nelze ji editovat - kopírovat obrázky, měnit text ap.).

Úvod do přírodopisu

  Buňka (pps 3,6 MB) - stavba buňky, příklady buněk bakterií, rostlin a živočichů

Botanika

  Pletiva a orgány vyšších rostlin (pps) - pletiva, kořeny, stonky a listy

  Mechorosty (pps 3,2 MB)

  Plavuně, přesličky a kapradiny (pps 5,6 MB)

  Nahosemenné rostliny (pps 6,5 MB) - jehličnany, jinany a cykasy

  Krytosemenné rostliny - květy (pps 3,5 MB) - stavba květu, květenství, opylení

  Krytosemenné rostliny - plody (pps 6,1 MB) - vznik a typy plodů

Další přehledy a prezentace budou průběžně doplňovány.

 

Upozornění na autorská práva: Přehledy i prezentace jsou autorským dílem a jsou určeny výhradně pro žáky ZŠ Na Planině. Proto je není možné dále šířit či z nich kopírovat text nebo obrázky. Jestliže má kdokoliv (například učitelé či žáci z jiných škol) o využití přehledů nebo prezentací zájem, kontaktujte mě prosím na maleninsky@planina.cz.