poslední aktualizace 7. 1. 2018

Matematická olympiáda

Informace organizátora kategorií Z
pro základní školy a víceletá gymnázia na území Prahy 4

O soutěži

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol. Tyto stránky obsahují informace o pořádání školních kol a obvodního kola v rámci Prahy 4 pro věkové kategorie žáků základních škol, tedy pro kategorie:

Z5 pro žáky 5. tříd ZŠ

Z6 pro žáky 6. tříd ZŠ a prim 8letých gymnázií

Z7 pro žáky 7. tříd ZŠ a sekund 8letých gymnázií

Z8 pro žáky 8. tříd ZŠ, tercií 8letých gymnázií a prim 6letých gymnázií

Z9 pro žáky 9. tříd ZŠ, kvart 8letých gymnázií a sekund 6letých gymnázií

Pro kategorie Z5, Z6, Z7 a Z8 jsou organizována školní a okresní (obvodní kola). V kategorii Z9 se pořádají školní, okresní a krajské kolo.

Ve školním roce 2017/2018 probíhá 66. ročník Matematické olympiády.

Školní (domácí) kola

V září jsou na všechny školy rozesílána zadání školního kola kategorií Z5 až Z9. Součástí zaslaných informací jsou i veškeré potřebné termíny a další upřesňující údaje. Školy, které toto zadání neobdržely si je mohou stáhnout z webových stránek:

Zadání domácího (školního) kola MO 2017/2018 (pdf)

Termíny školních (domácích), okresních a krajských kol MO v roce 2017/2018:

kategorie 1. kolo (domácí) 2. kolo

(obvodní)

3. kolo

(krajské)

1. trojice úloh 2. trojice úloh
Z5 24. 11. 2017 5. 1. 2018 24. 1. 2018 ---
Z6, Z7, Z8 19. 1. 2018 28. 3. 2018 17. 4. 2018 ---
Z9 24. 11. 2017 5. 1. 2018 24. 1. 2018 27. 3. 2018

O komentář k opravě si organizátoři mohou napsat prostřednictvím e-mailu zahalkova@planina.cz.

Obvodní kolo pro Prahu 4

Po vyhodnocení odevzdaných prací školního kola pověřený organizátor zašle potřebné podklady obvodní komisi MO - organizátorovi obvodního kola. Žádáme o zaslání všech podkladů podle článku 10, odst. 4 Organizačního řádu MO. Tedy především o:

pořadí všech soutěžících s uvedením počtu dosažených bodů

jmenný seznam, úplné adresy a opravené protokoly úspěšných řešitelů navržených k postupu do obvodního kola

stručné hodnocení školního kola

vyplněnou statistiku (v příloze zaslaných propozic)

Vše zašlete na adresu:

    Miloslava Zahálková
    ZŠ Na Planině 1393
    140 00 Praha 4

Požadované materiály musí být zaslány v následujících termínech:

pro kategorie Z5 a Z9 je posledním termínem 12. 1. 2018

pro kategorie Z6, Z7 a Z8 je posledním termínem 9. 4. 2018

Na základě zaslaných podkladů obvodní komise MO vybere nejlepší řešitele, kteří budou pozvání do obvodního kola. Propozice a pozvánky budou na školy včas zaslány.

Obvodní kolo pro kategorie Z5 a Z9 se koná 24. 1. 2018.

Obvodní kolo pro kategorie Z6, Z7 a Z8 se koná 17. 4. 2018.

Obvodní kolo kategorií Z pro Prahu 4 proběhne vždy v ZŠ v Praze 4, Na Planině 1393 (viz kontakty).

 

Kontakt na organizátora obvodního kola MO pro Prahu 4

Mgr. Miloslava Zahálková
ZŠ Na Planině 1393, 140 00 Praha 4
zahalkova@planina.cz